DAIQUIRI 3.0 (ON FIRE)

DAIQUIRI 3.0 (ON FIRE)

€11.00

Mowa rum mix, Lime, Zucchero di canna in grani.